Flytt till vår fastighet på Gilltunavägen

Publicerad: 2014-02-18

Nu har Vemmab flyttat in i sin nya fastighet
Våra hyresgäster är RDB däck, ATA markrodukter och SFA.