TA-arbeten, vägskyltning, TMA, flaggvakt, Lots

Vi har 5 TMA fordon varav en ny med portalarm. Den enda i Sverige för närvarande. Vår personal har alla den utbildning trafikverket kräver för dessa tjänster.