Brospolning

Under våren och försommaren spolar vi bort salt från alla broar i Västmanland. Vi ingår i ett ”spoltåg” från Skara till Enköping på E20 och E18. Då har vi med en sugande sopbil, Vattenbil och TMA.