Tjänster

Från godkänd TA-plan till avetablering av vägarbetsplats inkl. daglig tillsyn och vitesansvar. Vemmab:s personal har all nödvändig kompetens, bl.a. Trafikverkets kravkurser Säkerhet på väg, kurs för Utmärkningsansvarig.

Vi förfogar i dagsläget över fyra TMA-fordon, varav ett är en lastmaskin. Vidare så samarbetar vi med Svevia Drift & Underhåll och kan därmed ställa upp med ytterligare tre TMA-fordon!

Bild 3057

Våra tjänster:

 • Sandupptagning/Maskinsopning, framblåsning
 • TA-arbeten, vägskyltning, TMA, flaggvakt, Lots
 • Brospolning
 • Gräsklippning samt trimning.
 • Trädfällning, trädvård
 • Upptining med Ång-Jenny
 • Markarbeten, gräsläggning, plattläggning mm
 • Schakt och transporter
 • Fräsning av ridbanor/ridhus och gräsytor
 • Vattning med 14m3 tank
 • Snöröjning, sandning, saltning
 • Takskottning
 • Fräsning av sand, jord ,kalk med Alu- siktskopa