februari 2014

Flytt till vår fastighet på Gilltunavägen

Nu har Vemmab flyttat in i sin nya fastighet Våra hyresgäster är RDB däck, ATA markrodukter och SFA.

TMA med portalarm

Vårat nyaste TMA . Det enda i Sverige för närvarande. Möjlighet till animerad körledning och olika textbudskap samt en portalarm. Trafikanterna blir tidigt uppmärksamma på att det är ett arbete på vägen eller en olycka. Hastigheten blir betydligt lägre när de passerar arbetsplatsen.

Ny Grävmaskin på plats

  Våran nyaste maskin Volvo EW160E-16