Våra TMA-fordon på ett broreparationsarbete, E 18 i Västerås


Trädfällning och trädvård med auktoriserade arborister.


Vårsandupptagning i Västerås. Vi har 3 sugande lastbilar och 3 traktordragna sopmaskinerNyheter / Aktuellt

Ny Grävmaskin på plats

  Våran nyaste maskin Volvo EW160E-16


Flytt till vår fastighet på Gilltunavägen

Nu har Vemmab flyttat in i sin nya fastighet Våra hyresgäster är RDB däck, ATA markrodukter och SFA.


TMA med portalarm

Vårat nyaste TMA . Det enda i Sverige för närvarande. Möjlighet till animerad körledning och olika textbudskap samt en portalarm. Trafikanterna blir tidigt uppmärksamma på att det är ett arbete på vägen eller en olycka. Hastigheten blir betydligt lägre när de passerar arbetsplatsen.


Kent: 070-310 35 71
Karin: 070-851 93 14